چاپ دیجیتال

چاپ ترانسفر / سرد

در این بخش شما می توانید تمامی طرح هایی که در چاپ کوره ای یا همان اصطلاح چاپ گرم مورد استفاده قرار می گیرد را مشاهده کنید .

توجه داشته باشید که دمای مورد نیاز از200 الی 800 درجه خواهدبود .