چاپ دیجیتال

چاپ ترانسفر / سرد

در این بخش شما می توانید تمامی طرح هایی که در چاپ دیجیتال یا همان اصطلاح چاپ سرد مورد استفاده قرار می گیرد را مشاهده کنید .

توجه داشته باشید که از این طرح ها برای چاپ بصورت ... استفاده می شود و مواد لازم برای این چاپ .... می باشد .